Zakładanie trawnika oraz tworzenie opasek ze żwiru

Zdjęcia przedstawiają przebudowę ogrodu przydomowego wykonaną w roku 2014.

Przebudowa obejmowała:

- utworzenie skarp o własciwym nachyleniu

- przebudowę systemu nawadniającego

- przygotowanie podłoża pod trawnik z rolki

- położenie trawnika

- regulację nawadniania

- formowanie brzegów trawnika

- położenie agrotkaniny pod żwir

- wysypanie żwiwu

Zdjęcia przedstawiające etapy inwestycji pokazują że trawniki z rolki są bardzo dobrym rozwiązaniem.

Efekt jest widoczny praktycznie od razu.

Mogą Państwo sobie wyobrazić że wychodząc do pracy o godz 7.30 widoczna jest brzydka goła ziemia a po porwocie z pracy mamy już piękny zielony trawnik.