- Uzupełnianie ubytków w trawniku

Zdjęcia przedstawiają realizacje polegającą na uzupełnieniu ubytków w trawniku.

Jak można się domyślić ubytek powstał przez basen stojący na trawniku.

Realizacja ta polegała na zebraniu wierzchniej warstwy ubytku (zgniła trawa wraz z kilku centymetrową warstwą ziemi)

Kolejną czynnością było wyrównanie terenu, podsypanie świeżą ziemia, ubicie całości oraz oczywiście położenie trawy z rolki.

Zdjęcia w ciekawy sposób pokazują efekt jaki został osiągnięty.