- Nasadzenia pojedyncze (drzewa, krzewy)

Nasadzenia pojedyncze mają na celu wyeksponowanie jakiejś części ogrodu bądź zasłonienie niechcianego widoku. Nasza firma oferuje również nasadzenia pojedyncze związane z uzupełniniem roślin które zostały zniszczone, przemarzły bądź z jakiegoś innego powodu musiały zostać usunięte.