- Częściowe projekty ogrodu (np. Pojedyncza rabata, ścieżka, klomb, skalniak itp.)

Częściowe projektowanie terenu zielonego w dużej mierze zazębia się z kompleksowym projektowaniem. Różnicą jest oczywiście obszar projektowy oraz zazwyczaj jego wielkość choć nie zawsze.

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, projekt może dotyczyć każdego wycinka terenu zielonego, mogą to być np:

- rabaty

- skalniaki

- ścieżki

- trawniki

- grupy drzew lub krzewów

- itd. Itp.