- Budowa/przebudowa ścieżek ogrodowych, murków oporowych, schodów terenowych

Ścieżki w ogrodzie pełnią bardzo ważną funkcję komunikacyjną dlatego ich jakość oraz rozmieszczenie powinno być nienaganne. Oferujemy:

- budowę oraz przebudowę ścieżek (kamień naturalny, sztuczny, drewno, żwir itp.)

- budowę schodów terenowych

- budowę murków oporowych umacniających skarpy bądź tworzenie sztucznych nasypów

- oraz wiele innych elementów w których wykonuje się kamień, drewno oraz kruszywa